Skip to Content

Zásady ochrany osobních údajů

Na základě vaší účasti v některé ze soutěží, které zveřejňujeme na našich webových stránkách, jste nám poskytli své kontaktní údaje a adresu. Vaše údaje budou použity v rámci organizace soutěže, nebudeme je předávat žádné třetí straně mimo aktivit souvisejících s distribucí výhry nebo se zajištěním soutěže.

Zpracování a použití vašich údajů vychází ze zákonné úpravy opravňující k nakládání s osobními údaji z důvodů vykonávaní aktivit nezbytných k zajištění realizace soutěže.

Pokud jste neudělili souhlas s dlouhodobým uchováváním vašich dat, např. pro účely našeho managementu vztahu se zákazníky, budeme vaše data uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro splnění výše uvedeného účelu nebo po takovou dobu, která nám umožní dostát veškerým zákonným požadavkům.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna tím, že zašlete email do oddělení ochrany osobních údajů, např. napište na následující adresu: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Německo nebo na  e-mail: datenschutz@henkel.com

Po obdržení odvolání souhlasu budou osobní údaje účastníka okamžitě smazány. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování na základě souhlasu poskytnutého před jeho odvoláním.

Kdykoli můžete uplatnit právo na přístup k vašim osobním údajům. Navíc za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete uplatnit následující práva:

  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo podat stížnost příslušnému dozorčímu orgánu na ochranu údajů
  • Právo na přenositelnost dat (k 25. květnu 2018)

Ve výše uvedených případech nebo v případě, že máte jakoukoli další otázku nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete prosím e-mail nebo dopis našemu pracovníkovi pro ochranu údajů panu Franku Liebichovi, společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Německo (E-mail: datenschutz@henkel.com).

Tato aktivita není žádným způsobem propojená s Instagramem, ani není podporována, kontrolována nebo sledována Facebookem nebo Instagramem.

Příjemcem vámi poskytnutých informací je společnost Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dále jen "Henkel"), nikoliv Instagram. Všechny otázky, připomínky a stížnosti by měly být směrovány na společnost Henkel, nikoliv na Instagram.

Pokud se zúčastníte soutěže na Instagramu a vstoupíte do ní, může dojít ke shromažďování a následnému použití vašich osobních dat ze strany Instagramu (např. IP adresa a ID cookie).  K tomu může dojít také v USA. Nejsme zodpovědní za shromažďování a používání osobních údajů Instagramem, které mohou také obsahovat nastavení cookies.

Další informace o shromažďování a používání údajů ze strany poskytovatelů a o právech a možnostech, které máte k dispozici pro ochranu vašeho soukromí při vzniku těchto okolností, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Zásady ochrany osobních dat vydané Instagramem: https://help.instagram.com/155833707900388/